VZP Prachatice

VZP Prachatice

Výše jmenovaná firma byla pověřena stěhováním veškerého majetku z budovy ÚP VZP ČR Prachatice do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce a následně i zpětným nastěhováním do zrekonstruované budovy. K těmto pracem se váže nutnost přesunu veškerých skladů, archivů i spisoven.

Přestěhování mobilního majetku a technického vybavení proběhlo v daném termínu,rychle,kvalitně a spolehlivě.Obsah spisoven i archivního fondu byl uložen do plastových přepravek a po převozu do určených prostor opětně vyložen.Výpočetní technika,zabalená v bublinkových fóliích, byla též přestěhována na předem určená místa bez nejmenších problémů,s absencí jakýchkoliv vzniklých škod.

Splnění veškerých zadaných požadavků proběhlo bez zbytečných průtahů,spolehlivě,přesně dle našich zadáni.V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout vysokou úroveň týkající se komunikace s klientem.

S přihlédnutím ke kvalitě odvedené práce,rychlosti,spolehlivosti,ale též s přihlédnutím k finanční stránce,lze hodnotit splnění požadavků firmou AAA-RIVO pouze kladně. V případě nutnosti provedení jakýchkoliv stěhovacích práci,bychom opět volili kvalitu nabízených služeb

V Prachaticích, dne 24.03.2005

Fürbach Jiří

PSO ÚP VZP ČR
Primátorská 65
38301 Prachatice

Originál reference v pdf

Zveřejněno 19.02.2018