Stěhování knihoven a archivů

Stěhování knihoven a archivů

Stěhování knihoven a archivů je individuální a záleží na rozsahu - množství stěhovaného knižního fondu či archivu a požadavku objednavatele na požadovaný servis, značení, čištění, zamražení, uchování stálé teploty způsobu přesunu archiválií či knižního fondů. V rámci stěhování provádíme obhlídku stěhování na místě nakládky i vykládky s vypracováním harmonogramu stěhování včetně ostatních požadavků na přestěhování a v dostatečném předstihu závoz plastových přepravek a potřebného materiálu (obalového, značícího, čistícího) ke stěhování.

  • zapůjčení obalů zdarma až 500ks přepravek
  • vypracování harmonogramu stěhování zdarma
  • pojištění na částku 10mil.Kč
  • označení přepravovaných archiválií
  • čištění knižního a archivního fondu
  • praxe ve stěhování knihoven a archivů - viz. reference
  • možnost nasazení až 25 zaměstnanců se speciálně upravenými vozy
  • demontáž, montáž regálů
  • balení knih do folií