Likvidace skládkou, likvidace při stěhování

Likvidace skládkou