Likvidace skládkou, likvidace při stěhování

Likvidace skládkou

Další činností jenž se zabýváme je likvidace skladkou nábytku a pozůstalostí. Po vyřízení na sběrný dvůr a nebo za úhradu na skládky veřejné.