LINDE POHONY s.r.o.

LINDE POHONY s.r.o.

Stěhování montážních linek

Firma Richard Vosika - AAA Rivo pro nás v prvním čtvrtletí roku 2019 zajišťovala stěhování 3 montážních linek. Jednalo se o stěhování kompletní technologie (montážní pásy, montážní lisy, manipulační otoče, zkušebny, jeřáby) v rámci našeho závodu a byl kladen velký důraz na rychlost stěhování a s tím spojenou nutnost stěhování co největších montážních celků bez demontáže.

Ve všech případech stěhování proběhlo v rámci dohodnutých termínů, nedošlo k žádnému poškození technologií a předpokládáme, že se firma Richard Vosika - AAA Rivo bude podílet i na dalších plánovaných přesunech v rámci naší firmy.

S pozdravem

Petr Vitásek
Výrobní a technický manažer
Production and Engineering Manager

LINDE POHONY s.r.o
Tovární 118
CZ 381 01 Český Krumlov
Czech Republic

Originál reference v pdf

Zveřejněno 11.06.2019