D+G Elektrik s.r.o.

D+G Elektrik s.r.o.

Námi objednaná profesionální stěhovací firma Richard Vosika AAA-RIVO pro naší firmu D+G Elektrik.s.r.o provádí stěhování a manipulaci strojů s uložením a vyvážením do váhy strojů - 25t. Všechny sjednané úkony a práce byly řádně a v termínu splněny bez vzniklých škod. práce byly provedeny rychle,spolehlivě a na profesionální úrovni.V rámci této spolupráce nebylo vůči firmě Richard Vosika AAA-RIVO vzneseno žádných námitek.Vzhledem k těmto skutečnostem můžeme všem ostatním tuto firmu doporučit.

Ředitel D.Homolka

Originál reference v pdf

Zveřejněno 12.04.2018